Ülemaailmne Rahuföderatsioon
Religioonidevaheline ja rahvusvaheline föderatsioon ülemaailmse rahu eest

 

Tere tulemast Ülemaailmse Rahuföderatsiooni koduleheküljele!

   
Ülemaailmne Rahuföderatsioon

Tegevus

Rahvusvahelised rahuinitsiatiivid

Rahusaadikute Liikumine

Üritused

Ruumide üür

Ülemaailmne Rahuföderatsioon (Universal Peace Federation MTÜ, UPF) on üksikisikute ja organisatsioonide liikumine, mille eesmärgiks on ülemaailmne rahu, maailm, kus kõik elavad vabaduses, harmoonias, koostöös ja heaolus. UPFi nägemuses on inimkond üks suur perekond, kes elab vastavalt Universumi seadustele.

Rahuföderatsiooni põhieesmärkideks on:

  • ÜRO uuendamine
  • Partnersuhted valitsuste, religioonide ja kodanike vahel, soodustamaks ühiskonna arengut, mis toetub põhiväärtustele
  • Rahukultuuri edendamine spordi, kunsti, meedia ja vabatahtlikkuse kaudu
  • Religioonidevahelise koostöövõrgustiku loomine
  • Konfliktide ennetamine ja lahendamine
  • Isiksuse arendamine
  • Tugevate perekondade rajamine, mis on isiklik panus rahu rajamisse
  • HIVi ja AIDSi ennetamine
  • Partnersuhted humanitaarabi osutamiseks
 

Universal Peace Federation MTÜ Väike-Karja 7-2, 10140 Tallinn Registrikood 80173909