Ülemaailmne Rahuföderatsioon
Religioonidevaheline ja rahvusvaheline föderatsioon ülemaailmse rahu eest

   
   
Ülemaailmne Rahuföderatsioon

Tegevus

Rahvusvahelised rahuinitsiatiivid

Rahusaadikute Liikumine

Üritused

Ruumide üür

Konverents

”Peace-building in Multicultural Societies - The Baltic Dialogue Initiative"

2. juunil 2012 UPF Estonia viis läbi konverentsi teemal „Peace-building in Multicultural Societies – The Baltic Dialogue Initiative”. Üritusest võttis osa ca 70 inimest Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt ja Soomest.

Esimese sessiooni alguses esines UPF Eurasia esimees Rev. Eiji Tokuno avasõnadega. Temale järgnes veel kaks esinejat ning sessiooni viimaseks kõnelejaks oli UPF rahvusvaheline president Dr. Thomas Walsh ettekandega “A New Vision for Peace and Human Development”.

Gupipildile ja kohvipausile järgnes teine sessioon viie ettekandega “Baltic Dialogue Initiative” temaatikal. Jacque Marion, UPF Eurasia peasekretär, esines teemal “Character Education for Peace”. Samuti esinesid mitme välismaa ja kohaliku MTÜ esindajad, kes jagasid oma kogemusi tööst erinevate etniliste gruppidega ja sellest, mida nad pidid konkreetsetes olukordades ette võtma püstitamaks dialoogi osapoolte vahel.

Viimases sessioonis lühidalt võtsid sõna osalenud riikide delegatsioonide esindajad ja siis lõpusõnaga esines Dr. Walsh. Pärast seda mitmele inimesele olid pidulikult üle antud “Ambassador for Peace” sertifikaadid.

Programmi viimaseks punktiks oli ühine õhtusöök, mis pakkus suurepärast võimalust arvamuste, ideede ja tuleviku plaanide arutamiseks.Üritusel valitses sõbralik vastastiku lugupidamise õhkkond, milles inimesed olid avatud õppida üksteise kuulamise ja mõistmise kaudu.

Järgmine üritus “Baltic Dialogue Initiative” raames on plaanitud läbi viia selle aasta jooksul Vilniuses, Leedus.

02.juuni 2012

© Johann Hinterleitner, UPF Estonia

 

Universal Peace Federation MTÜ Väike-Karja 7-2, 10140 Tallinn Registrikood 80173909