Ülemaailmne Rahuföderatsioon

Tegevus

Rahvusvahelised rahuinitsiatiivid

Rahusaadikute Liikumine

Üritused

Ruumide üür

Rahusaadikute Liikumine

Rahusaadikud pühendavad ennast ülemaailmse rahuühiskonna rajamisele, tuginedes Rahuföderatsiooni põhimõtetele. Rahusaadikud moodustavad ülemaailmse võrgustiku, esindades inimkonna usulist, rassilist ja rahvuslikku mitmekesisust.

Rahusaadikud:

  • praktiseerivad altruistlikku eluviisi;
  • toetavad Religioonidevahelise Nõukogu rajamist ÜRO juures;
  • toetavad universaalseid moraali ja eetika väärtusi, tugevat perekonda ja edendavad rahvustevahelist harmooniat;
  • edendavad meedia vastutust ja eetilisust.


Universal Peace Federation MTÜ Väike-Karja 7-2, 10140 Tallinn Registrikood 80173909