Ülemaailmne Rahuföderatsioon

Tegevus

Rahvusvahelised rahuinitsiatiivid

Rahusaadikute Liikumine

Üritused

Ruumide üür

UPFi Tegevus

Lähis-Ida rahuinitsiatiiv toob rahusaadikuid Iisraeli, Palestiinasse ja Jordaaniasse, et edendada üksteise mõistmist ja leppimist. Nad võtavad osa läbirääkimistest, religioonidevahelistest koosolekutest ja ühisabiprojektidest.

Lähenemisviis haridusele:

  • UPF edendab isiksusearengu kui aluse edukaks eluks, ja korraldab hariduslikke programme õppejõudude ja üliõpilaste jaoks.
  • UPF edendab pereväärtusi: abielu pühadust, abielueelset seksuaalset puhtust, truudust abielus.
  • UPF näeb AIDSi kui vaimset ja moraalset probleemi. Rahuföderatsiooni osakonnad töötavad Aafrikas, lahendades AIDSi probleemi, kasutades õppeprogrammi "Elu AIDSita".

Vabatahtlikul tööl põhinevad projektid

"Ma siiralt usun, et teiste heaks vabatahtlikkuse alusel tehtud tööl omandatud kogemus peab muutma teie eluviisi, eluvaadet ja suhtumist inimestesse teie ümber. Selline kogemus aitab teil näha teises inimeses sõpra, venda, õde, ema, isa, poega ja tütart. Niimoodi me ületame tõkked, mis eraldavad inimesi põlvkonnast põlvkonda.
Vabatahtlik töö peab muutma inimesi. See ei ole üksiktegu. See on eluviis, mis muudab meid ja meie maailmavaadet".

Reverend Kwak Chung Hwan
Ülemaailmse Rahuföderatsiooni president

Universal Peace Federation MTÜ Väike-Karja 7-2, 10140 Tallinn Registrikood 80173909